Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến sự ổn định tài chính tại Việt Nam – góc nhìn qua tăng trưởng tín dụng

Nguyễn Hoàng Chung, Nguyễn Đức Trung
Ngày nhận: 19/04/2017   Ngày nhận lại: 20/01/2018   Ngày duyệt: 28/01/2018
Tóm tắt: Bài nghiên cứu tập trung đánh giá các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng (TTTD) của 21 ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam trong giai đoạn 2008–2015. Bằng việc sử dụng kỹ thuật xử lý dữ liệu bảng và phương pháp ước lượng hồi quy với sai số chuẩn (Regression with Driscoll-Kraay standard errors - D&K) để khắc phục hiện tượng tự tương quan, phương sai sai số thay đổi nhằm đảm bảo ước lượng thu được vững và hiệu quả, kết quả nghiên cứu cho thấy, các công cụ của chính sách tiền tệ (CSTT) tại Việt Nam có tác động mạnh hơn so với các công cụ của chính sách an toàn vĩ mô (ATVM) đến TTTD.
Từ khóa: tăng trưởng tín dụng, ổn định tài chính, chính sách an toàn vĩ mô, chính sách tiền tệ, phương pháp D&K.

The impact of monetary policy and macro prudential policy on financial stability in Vietnam-regarding credit growth

Abstract: This paper analyses the factors affecting credit growth of 21 commercial banks in Vietnam in the period 2008-2015. Using regression model with Driscoll-Kraay standard errors method using panel data to correct the auto-correlation and heteroskedasticity to ensure stable, reliable results, the results show that monetary policy indicates a stronger impact than macro prudential policy on credit growth in Vietnam.
Keywords: credit growth, financial stability, macro prudential policy, monetary policy, Driscoll-Kraay method.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây