DANH MỤC
Chức năng và nhiệm vụ

          Tạp chí Công nghệ Ngân hàng có nhiệm vụ phổ biến kiến thức, trao đổi thông tin về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong ngành ngân hàng dưới góc độ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền của Ngành ngân hàng, Tạp chí dành một số trang nhất định đăng tải tin tức tổng hợp, số liệu thống kê về hoạt động của ngành Tài chính – Ngân hàng. Ngoài xuất bản tạp chí tính điểm công trình đến hơn 2000 địa chỉ ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân tại 64 tỉnh thành trong cả nước, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng còn thực hiện:


         - Tư vấn, quảng cáo, giới thiệu khách hàng, sản phẩm của khách hàng trên tạp chí theo một chương trình dài hạn với nhiều dạng: hình ảnh sản phẩm, hình ảnh khách hàng, bài giới thiệu sản phẩm, trang tin, tài trợ hội thảo, tài trợ tạp chí cho sinh viên các trường đại học, phối hợp nghiên cứu, so sánh, đối chiếu thông tin giữa các ngân hàng với nhau.

         - Tư vấn viết bài tính điểm công trình, điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học, điểm đầu vào nghiên cứu sinh.

         - Cung cấp thông tin theo yêu cầu.

         - Cung cấp phiếu quà tặng tạp chí.

         - Phối hợp in ấn, xuất bản kỷ yếu kỷ niệm ngày thành lập của các ngân hàng.

         - Phối hợp tổ chức, hội thảo, hội nghị khoa học.

         - Tư vấn thiết kế, chế bản điện tử.

423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai