Điểm tin

  • http://fileserver.buh.edu.vn/TAPCHI/2016/07/c86c3b674242e2235711a011d6fdd86f_untitled_jpg_pagespeed_ce_vgkwhnkqwj-10_56_19_517.jpg?width=160&height=120&mode=crop&anchor=topcenter

    TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG CÓ TỔNG BIÊN TẬP MỚI

    Ngày đăng: 15/07/2016

    Ngày 17/6/2016, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt, chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2016) và công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ Ngân hàng cho PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch.