Thư mời Hội thảo Quốc tế Kinh tế Lượng lần thứ hai - The Second International Conference of Vietnam - ECONVN2019

  • Tin tức

Hội thảo quốc tế thường niên về Kinh tế lượng (International Econometric Conference of Vietnam – ECONVN) là diễn đàn học thuật uy tín trong nước và quốc tế về ứng dụng kinh tế lượng trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

               

                 

               

                

               

 

 

(Truy cập từ http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/)