Hội thảo Quốc tế Kinh tế Lượng lần thứ nhất - The First International Econometric Conference of Vietnam - ECONVN2018

 • Tin tức

Hội thảo quốc tế kinh tế lượng lần thứ nhất (ECONVN2018) được tổ chức năm 2018 đặt nền móng cho Hội thảo quốc tế thường niên về kinh tế lượng tại Việt Nam do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cùng với một số tổ chức khoa học trong nước và quốc tế phối hợp tổ chức với chủ đề Kinh tế lượng cho các ứng dụng tài chính (Econometrics for financial applications).

Mục đích chính của ECONVN2018 là trao đổi, thảo luận về các vấn đề lý luận, phương pháp luận và thực nghiệm trong kinh tế lượng tài chính. Hội thảo kết nối các nhà khoa học Việt Nam với Hội đồng chuyên môn quốc tế. Các giảng viên và nhà nghiên cứu của Việt Nam và các nước có cơ hội đăng bài trong Springer series.

Diễn giả của Hội thảo là các nhà khoa học đầu ngành từ Mỹ, Nhật Bản, Úc, Thái Lan, Tiệp Khắc, Đài Loan, Singapore, như: Vladik Kreinovich, Giáo sư Khoa học máy tính, ĐH. Texas – Hoa kỳ, thành viên Ban biên tập Tạp chí Reliable Computing; Hiệp hội Kinh tế lượng Quốc tế; Nhà xuất bản Springer; Tạp chí Journal of Reliable Computing; Akira Namatame, Giáo sư Khoa học máy tính, Học viên Quốc phòng, Nhật Bản; Boris Choy, Giáo sư Thống kê ĐH. Sydney, Úc; Cathy Chen, Giáo sư danh dự ĐH. Feng Chia, Đài Trung; Radim Jirousek, Chuyên gia cao cấp Viện Lý thuyết thông tin và tự động hóa, Tiệp Khắc; Poom Kumam, Giáo sư ĐH. Công nghệ King Mongkut (KMUTT), Thái Lan; Sa-At Nipong, Giáo sư ĐH. Công nghệ King Mongkut, Thái Lan; Ying Chen, Giáo sư ĐH. Quốc gia Singapore, thành viên HĐQT (Khu vực châu Á-ARS) của Hiệp hội Thống kê quốc tế (IASC); Marc-Paolella, Giáo sư Tài chính thực nghiệm, Thụy Sĩ; Michael Wolf, Giáo sư Đại học Zunich, Thụy Sĩ, thành viên của Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ, Hiệp hội Kinh tế lượng, Viện Thống kê Toán học Hoa Kỳ.

Các cơ quan phối hợp tổ chức: Nhà xuất bản Springer; Tạp chí Journal of Reliable Computing, Hiệp hội Kinh tế lượng Quốc tế; Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM; Học viện Ngân hàng Việt Nam; Các đơn vị tài trợ.             

Hội thảo tiếp nhận bài viết theo các chủ đề:

 • Kinh tế học vĩ mô và kinh tế quốc tế;
 • ​Chính sách tiền tệ và tỷ giá;
 • Thị trường tiền tệ và thị trường vốn;
 • Quản lý rủi ro và các ngân hàng thương mại;
 • Tài chính công và tài chính doanh nghiệp;
 •  Kế toán và kiểm toán;
 •  Động thái giá tài sản, biến động và dự đoán;
 • Và các chủ đề khác liên quan.

Ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh.

Hội thảo tổ chức trong 02 ngày 15, 16/01/2018 tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 36 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP.HCM; Hội thảo có thu phí.

Bài được Hội đồng chuyên môn duyệt đăng tại:

 • Springer series (Scopus/ISI - Proceeding index)
 •  Conference Proceedings
 • Special Issue of Journal of Reliable Computing (Scopus)

Thông tin liên lạc:
Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Q1, TP.HCM
Website ECONVN: http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn
Email ECONVN: vietnam.buh.econvn@gmail.com
Điện thoại: 08.38 211 706 - người phụ trách: TS. Nguyễn Thị Luyện