Giới thiệu Tạp chí

Tạp chí được cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 78/GP-BVHTT ngày 16/8/2004, số 374/GP-BTTTT ngày 25/12/2004 và số 593/GP-BTTTT ngày 28/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

ISSN 1859 - 3682 (Bản tiếng Việt)        ISSN 2588-1396 (Bản tiếng Anh)

Mục tiêu của Tạp chí là công bố những nghiên cứu lý luận và thực nghiệm, có hàm lượng khoa học cao, phổ biến kiến thức và trao đổi thông tin về các nghiên cứu mới có tính cấp thiết trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - tiền tệ. Ngoài ra, Tạp chí còn xuất bản các nghiên cứu liên ngành và các ngành gần có chất lượng cao. Đặc biệt, Tạp chí dành sự chú trọng đến các quá trình diễn ra trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Các chủ đề chính của Tạp chí:

  • Các vấn đề của kinh tế học vĩ mô và lý thuyết tiền tệ;
  • Rủi ro và khủng hoảng tài chính; Tài chính hành vi; Các định chế và dịch vụ tài chính; Tài chính doanh nghiệp;
  • Các khía cạnh của tài chính quốc tế;
  • Dự báo và mô phỏng trong tài chính - tiền tệ;
  • Sự điều tiết nhà nước đối với hệ thống tài chính. 
Tiêu chí cao nhất chọn đăng bài mà Tạp chí hướng tới là chất lượng của bài nghiên cứu - về ý nghĩa, hàm lượng khoa học, cách tiếp cận độc đáo, trình bày thẩm mỹ và đúng thể lệ của Tạp chí.
Đối tượng hướng đến của Tạp chí là những chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, giảng viên, học viên, sinh viên và tất cả bạn đọc quan tâm đến các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - tài chính - tiền tệ.
Ngôn ngữ thể hiện của Tạp chí bằng tiếng Việt - xuất bản 01 tháng/01 kỳ, tiếng Anh - xuất bản 03 tháng/01 kỳ. Mỗi số được lưu trong một file định dạng pdf.
Index Tạp chí. Thuộc danh mục các tạp chi được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ năm 2006 và gần đây theo Quyết định số 14/QĐ - HĐCDGSNN ngày 09/5/2011, là thành viên Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL)
Các điều kiện xuất bản. Bài đăng được thông qua ít nhất 02 phản biện kín và biên tập theo quy trình.
Đạo đức xuất bản. Tạp chí cam kết thực hiện đúng các tiêu chí quốc tế về đạo đức xuất bản, bản quyền, quyền tác giả và xử lý những cáo buộc về sao chép và đạo văn.

ISSN: 1859 - 3682