Đặt mua tạp chí Online

Quý độc giả vui lòng cung cấp thông tin:
Họ tên
Giới tính
Nam Nữ
Đơn vị công tác
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Kỳ hạn
Nội dung yêu cầu mua:
Số thường kỳ, Số Xuân (gộp tháng 1 + 2): 30.000đ/bài
Hình thức thanh toán
Tiền mặt tại tòa soạn
36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM
Chuyển khoản
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Tài khoản số: 112000004213
Tại Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh TP.HCM