Việt Nam nhập nhiều nhất từ Trung Quốc, xuất nhiều nhất sang Hoa Kỳ

  • Tin tức

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,2 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 27,7 tỷ USD, tăng 10,8% và thứ ba là Trung Quốc đạt 23,4 tỷ USD, tăng 25,2%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 21 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước.
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 41,4 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 30,8 tỷ USD, tăng 1,9%.
Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ 30,2 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu từ quốc gia này 8,7 tỷ USD, tăng 39,2%, trong đó chủ yếu nhập khẩu bông và thức ăn gia súc.
Như vậy, Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục là những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam – Hoa Kỳ là 38,9 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc là 64,8 tỷ USD.

(Truy cập tại http://vneconomy.vn/viet-nam-nhap-nhieu-nhat-tu-trung-quoc-xuat-nhieu-nhat-sang-hoa-ky-20180906105934616.htm, ngày trung cập 10/9/2018.)