Số liệu thống kê của Việt Nam là đáng tin cậy

  • Tin tức

Ngày 31/10/2017, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội lo ngại độ tin cậy về số liệu thống kê.

          Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ông Nguyễn Chí Dũng khẳng định phương pháp thống kê là có cơ sở khoa học và khách quan cũng như được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thống kê. Trong nhiều năm nay, các số liệu thống kê của Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế công nhận và sử dụng.

(Tổng hợp từ http://www.mpi.gov.vn/_layouts/MPIPortalCMS/InChiTietTin.aspx?idTin=38442.)