Hội nghị mùa Xuân năm 2018 của IMF/WB

  • Tin tức

Hội nghị của IMF/WB đưa ra thông điệp mạnh mẽ và cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ và hạn chế các chính sách tập trung hướng nội để duy trì đà tăng trưởng toàn cầu, duy trì ổn định tài chính. Các Lãnh đạo WB đánh giá cao và chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua cũng như nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng với Việt Nam trong quá trình phát triển nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. WB sẽ hỗ trợ tìm kiếm và tạo điều kiện để Việt Nam được tiếp cận với các ngồn vốn viện trợ không hoàn lại nhằm góp phần tăng tính ưu đãi của nguồn vốn do WB tài trợ trong thời gian tới.

Trong chuyến công tác, Đoàn cũng đã có các buổi làm việc với các Phó Chủ tịch của Cơ quan Bảo lãnh Tín thác Đa biên (MIGA) và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và có các buổi làm việc kỹ thuật với các đơn vị liên quan của WB và IMF nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và tranh thủ sự trợ giúp quan trọng của WB/IMF cho Việt Nam nói chung và NHNN nói riêng.

(Truy cập tại https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet? ngày 07/5/2018. )