Xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt Nam

  • Tin tức

Ngày 31/10/2017, Ngân hàng Thế giới đã công bố Báo cáo kết quả xếp hạng Môi trường kinh doanh năm 2018 (Doing Business 2018).

          Theo đó, môi trường kinh doanh của Việt Nam có sự cải thiện đáng kể, từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế, tăng 14 bậc so với năm ngoái. Đây là mức tăng bậc nhiều nhất trong thập niên qua với điểm số chung tăng 2,85 điểm phần trăm.

          Kết quả tích cực này đạt được bởi 8/10 chỉ số tăng điểm. Trong đó, không có chỉ số nào giảm điểm và 6/10 chỉ số tăng bậc. Chỉ số Nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng hạng nhiều nhất (86/190). Xếp thứ hai là chỉ số Tiếp cận điện năng (64/190). Tiếp đến là chỉ số Tiếp cận tín dụng (29/190), chỉ số Cấp phép xây dựng (20/190), chỉ số Bảo vệ nhà đầu tư (81/190) và chỉ số Giải quyết tranh chấp (66/190). Tuy nhiên, có bốn chỉ số bị giảm bậc bao gồm Khởi sự kinh doanh (giảm 2 bậc), Đăng ký sở hữu tài sản (giảm 4 bậc), Giao dịch thương mại qua biên giới (giảm 1 bậc) và Giải quyết phá sản doanh nghiệp (giảm 4 bậc).

(Tổng hợp từ http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ttsk/dtn/ttskdtn_chitiet?.)